Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
Privacyverklaring

gast-vrij (hierna “wij”) met adres Mielestraat 9, 3770 Riemst is eigenaar van de website www.gast-vrij.be . Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van gast-vrij met de drie vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker

gast-vrij met de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.gast-vrij.be(hierna: www.gast-vrij.be ) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website www.gast-vrij.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo van gast-vrij, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die gast-vrij voor de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van gast-vrij. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden. gast-vrij geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat gast-vrij doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar gast-vrij mee samenwerkt (Webdesigner Datalink / Branddesign No Nonsense Design), wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

gast-vrij verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Categorie 1 (registratie nieuwsbrief) Je e-mailadres inclusief voornaam en naam bij registratie voor onze nieuwsbrief op www.gast-vrij.be .
 • Categorie 2 (boeking logies) Je voornaam, familienaam, adres (straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, land) e-mailadres, telefoonnummer, aankomst- en vertrekdatum, aantal personen, boodschap bij het boeken via de website www.gast-vrij.be of een boekingsplatform.
 • Categorie 3 (contactaanvraag logies) Je voornaam, familienaam, e-mailadres telefoonnummer, welke vakantiewoning van de drie (StroEnzo, VillaEnzo of ZussEnzo) en de vraag/boodschap bij een contactaanvraag op www.gast-vrij.be of op één van de drie min-sites van de drie vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo of ZussEnzo.
 • Categorie 4 (reviews) Je score, naam, e-mailadres en boodschap bij het plaatsen van een review op www.gast-vrij.be .
 • Categorie 5 (dynamische formulieren) Je voornaam, familienaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, eventueel antwoord wedstrijdvraag, eventueel antwoord schiftingsvraag (eventueel ook de gegevens uit categorie 1 bij een nieuwsbriefinschrijving) bij het invullen van een dynamisch formulier (vb wedstrijdformulier).
 • Categorie 6 (persoonsgegevens van anderen) We gebruiken door jou aangeleverde persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.
 • Categorie 7 De gegevens die we hieronder bijhouden zijn geen persoonsgegevens. We houden bij:
  • Hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer).
  • Hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer).
  • Zoekopdrachten worden doorgestuurd naar de boekingsmodule van Stardekk, maar de persoonsgegevens van de persoon die deze zoekopdracht uitvoert, niet. Met uitzondering van de zoekparameters die deze persoon zelf manueel ingegeven heeft.
  • Voor niet-ingelogde gebruikers wordt een sessiecookie ingesteld die bijhoudt of de bezoeker al dan niet ingelogd is. Deze sessiecookie houdt ook bij op welke zoekparameters de bezoeker gezocht heeft, maar dit enkel zodat hij via "Terug naar overzicht" kan teruggaan naar de vorige pagina. Favorieten voor een niet-ingelogde gebruiker worden hierin ook bewaard. Deze sessiecookie blijft enkel geldig gedurende de browsersessie van de bezoeker - totdat deze verloopt – en wordt nergens permanent opgeslagen.
  • Er wordt een cookie ingesteld om bij te houden of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken.
  • Er wordt een cookie ingesteld als de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens.

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 • Categorie 1 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Door in te schrijven op onze mailinglijst, wordt jouw e-mailadres toegevoegd aan de contactenlijst van MailChimp. Daarmee kan je e-mailberichten ontvangen van informatieve en/of commerciële aard. In iedere nieuwsbrief voorziet gast-vrij de mogelijkheid om je terug uit te schrijven van deze lijst. De e-mailmarketingsoftware die gast-vrij gebruikt betreft MailChimp en het privacybeleid van MailChimp vind je hier.
 • Categorie 2 en 3 Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 4 Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van gast-vrij met de logies StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo om de website www.gast-vrij.be en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 5 Je contacteren i.k.v. een wedstrijd waar je aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 6 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van gast-vrij om de website www.gast-vrij.be en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 7 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van gast-vrij met de vakantiewoninen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo om de website www.gast-vrij.be en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 8 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 9 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van gast-vrij met de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo om de website www.gast-vrij.be en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Toelating voor verwerking

Als gast-vrij met de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal gast-vrij jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Je zal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.

Je rechten

 • Recht op toegang en inzage

  Je hebt het recht de gegevens die gast-vrij met de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van gast-vrij verwijderd worden.

 • Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

  Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de website welkom@gast-vrij.be .

  Als je de informatie van gast-vrij met de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail (welkom@gast-vrij.be ) of per brief (Mielestraat 19, 3770 Riemst) met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

  Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie over het gebruik van onze diensten.

  Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 • Recht van verzet

  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

  Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van je rechten

  Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar welkom@gast-vrij.be , per post (Mielestraat 19, 3770 Riemst) of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACT op de website welkom@gast-vrij.be .

 • Recht om klacht in te dienen

  Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met gast-vrij met de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo via welkom@gast-vrij.be of +32 (0)477 03 82 55. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

  Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van www.gast-vrij.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Om de door jou gewenste diensten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van gast-vrij met de vakantiewoningen StroEnzo, VillaEnzo en ZussEnzo.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: september 2019